Vil du være arrangør under årets Oslo kulturnatt?

Her er litt info til deg som vil bidra med innhold den 15. september:

Hver arrangør står fullt og helt for sitt eget arrangement, mens Kulturetaten står for markedsføring i form av program, plakater, nettside, sosiale medier og presseinnsalg. Mange oppdager institusjoner og kulturuttrykk på Kulturnatten for første gang.

Økonomisk: Det er mulig å søke ordningen «Løpende tilskudd» for midler til gjennomføring. Men vi i Oslo kulturnatt er ikke med i den prosessen og kan ikke garantere at du får tilskudd. https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/tilskudd-legater-og-stipend/kunst-og-kultur/lopende-tilskudd-til-kunst-og-kulturtiltak/

Praktisk foregår det på denne måten:

Du sender inn tekst om arrangementet ditt og et bilde innen 31. mai til frank.michaelsen@kul.oslo.kommune.no. Vi distribuerer program og plakater til alle arrangører og rundt i byen for øvrig i august og september.

#Oslokulturnatt