Film / Kino

Utekino med historiske Oslofilmer

Bli med tilbake til 50-, 60- og 70-tallets Oslo.

Kjenn på nostalgien og la deg underholde av historiske oslofilmer på storskjerm. Filmene ble opprinnelig produsert som opplysningsfilmer av Oslo kommune, og skildrer etterkrigsånden med fokus på «fellesskap» og fremveksten av den moderne byen. I dag gir filmene oss et lite kikkhull inn i historien.

 

Om Oslofilm – Fellesskap i storbyen

Filmene som nå er tilgjengelig skildrer etterkrigsånden med fokuser på «fellesskap» og det «moderne», i en voksende storby.

Filmen Renholdsverket for eksempel er en hyllest til renholdsarbeidernes nødvendige og nyttige slit. Noen filmer er rent formanende, som Fra lek til hærverk, som peker på at ”det å leve i samfunn med andre krever omtanke og hensynsfullhet”, mens andre peker på felles møtesteder og moro, som i Jordal Amfi og Ski-konkurransenes hovedstad.

Oslofilm eller Oslofilmene er en samling på ca. 180 kortfilmer produsert av Oslo kinematografer i perioden 1947 til 1982.

Hensikten med oslofilmene var å sikre dokumentasjon av Oslos miljøer og historiske utvikling, og resultatet ble en samling historisk filmer med helt enestående verdi, både i en byhistorisk, kommunalhistorisk og filmhistorisk sammenheng. Det ga også norske filmskapere en unik mulighet til å få vist seg frem og eksperimentert. Les mer om de ulike regissørene her.

Oslofilmene og det øvrige arkivmaterialet etter Oslo kinematografer er avlevert til Oslo byarkiv, som nå forvalter arkivmaterialet. I tillegg til filmene finnes en stor mengde dokumentasjon om filmenes tilblivelse og produksjon. Materialet er tilgjengelig for brukere via Byarkivets lesesal.

 


Kartvisning:

#Oslokulturnatt